Franeker

Hier passeert Marten van der Weijden de Frisia brug in Franeker.