De PC-kaatspartij 2019 in Franeker, de laatste slag is geweest foto boven.