De PC-kaatspartij 2018 op het Sjûkelan in Franeker, de laatste slag is geweest foto boven.